Obiekty użyteczności publicznej – przyłącza w hotelach i szkołach

Tworzenie obiektów użyteczności publicznej to zadanie wymagające perfekcyjnej znajomości techniki budowlanej i dziedzin jej pokrewnych. Nasza firma zakładała w takich budynkach m.in. instalacje wod.-kan., kotłownie, węzły cieplne czy instalacje solarne. Możemy pochwalić się współtworzeniem najnowocześniej w Polsce i jednej z najnowocześniejszych w Europie słoniarni w obrębie Nowego ZOO w Poznaniu

Do innych naszych realizacji należą:

  • hala widowiskowo-sportowa z zapleczem handlowym w Rokietnicy,
  • budynki pensjonatowe przy ul. Wilków Morskich w Kiekrzu,
  • trybuna nr 2 Stadionu Miejskiego w Poznaniu,
  • kryta pływalnia przy Gimnazjum nr 12, os. Stefana Batorego w Poznaniu,
  • hala wielofunkcyjna dla PPNT fundacji UAM, ul. Rubież 46 w Poznaniu.

 

Mężczyzna w rękawicach